ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC POZEBE OD 3. DO 7. APRILA 2023

Dušan J. (Zaposleni) 284
13.11.2023
Objave in pozivi
21.11.2023 do 15:00
Monika BUSER
02 654 23 09