Prijava začetka gradnje za začasni skladiščni objekt

Opis postopka