Vloga za izdajo potrdila, da na zemljišču ne obstaja predkupna pravica

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov