Vloga za uveljavljanje pravic iz občinskega proračuna ob rojstvu otroka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov