Obrazec za prijavo enkratnega podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Priloge

Stroški v postopku