Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - socialni razlogi