JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI EVIDENCE NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN ZUNANJIH POSLOVNIH POVRŠIN V OBČINI PESNICA ZA POSTOPEK ODMERE NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ)

Dušan J. (Zaposleni) 418
30.10.2023
Javna naznanila in razgrnitve
06.12.2023 do 23:59
02 654 23 09