Domov Vloge in obrazci Seznam vlog in obrazcev

Predlog za spremembo namenske rabe zemljišča

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE