Pesnica pri Mariboru 39a    |    TELEFON  02 654 23 09    |    E-POŠTA  obcina.pesnica@pesnica.si
novice koledar turizem glasilo
  Domov Razpisi občine Pesnica  

Razpisi

1 Opravljanje dnevnih preovzov 2016-2019
2 RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PESNICA ZA LETO 2016
3 Vzdrževalna dela v javno korist na odsekih javnih poti, JP št. 810851 Černčič - Tišler, JP št. 810061 Geršovnik - Žohar in JP št. 810021 Novak - Črepinko
4 SANACIJA PLAZU NA JP 810871 - BREG - ŠOMAT ( ID 1007230 )
5 DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBČINSKE ZGRADBE IN ZA JAVNO RAZSVETLJAVO ZA OBDOBJE DVEH LET – 2016/2018
6 Javni razpis za prodajo nepremičnine parcela št. 475/45
7 SANACIJA PLAZU NA JP 810993 PLATEIS-HORVAT
8 Javni razpis za sanacijo plazu na LC 310021 Gragočova-Malečnik
9 Sanacija plazu na JP 810011 Žižek Jože-Lazar
10 Sanacija plazu na JP 810511 LC Janžekovič-Ljubi
11 Zbirni center Pesnica I. faza
12 Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
13 Vzdrževalna dela v javno korist na lokalni cesti št. 310021 Dragučova - Malečnik
14 Vzdrževalna dela v javno korist na javni poti št. 810581
15 Vzdrževalna dela v javno korist na javni poti št. 810771
16 Razpis za dodeljevanje državnih pomoči – skupinske izjeme za programe razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pesnica za leto 2014
17 Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico
18 Medgeneracijski center Jarenina
19 SANACIJA PLAZU LC 310021 DRAGUČOVA - MALEČNIK ID 250788
20 DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA OŠ JAKOBSKI DOL
21 OBNOVA ZGRADBE OŠ JAKOBSKI DOL-I.FAZA
22 Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine Pesnica za leto 2013
23 Naročilo male vrednosti v skladu s 30a. členom ZJN-2 za gradnjo mostu za pešce čez potok Cirknica v naselju Pesnica pri Mariboru
24 Vzdrževalna dela v javno korist na javni poti št. 810961 LC - Horvat - Plodršnica, in javni poti št. 810581 Cvilak - Grager - Korenjak
25 OPRAVLJANJE PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE PESNICA V ŠOLSKIH LETIH 2013, 2014, 2015 IN 2016
26 REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA VEČNAMENSKEGA KULTURNO TURISTIČNEGA PODJETNIŠKEGA CENTRA PESNICA
27 SANACIJA PLAZU NA LC 310021 DRAGUČOVA - MALEČNIK (ID 250690)
28 Razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Pesnica za leto 2013
29 SANACIJA PLAZU NA LC 310013 SP. JAKOBSKI DOL – VUČJA JAMA dovozna pot in obzidje do cerkve v Jakobskem Dolu